ร่วมงานกับ DCS

บริษัท ดีซีเอส แอสโซซิเอทส์ จำกัด

เป็นบริษัทออกแบบทางด้านวิศวกรรม ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.2002 สำนักงานตั้งอยู่ที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ปัจจุบันนอกจากบริษัทจะรับออกแบบทางด้านวิศวกรรมแล้ว บริษัทยังเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของบริษัท Graphisoft ในการจำหน่ายโปรแกรมออกแบบ Archicad และสินค้าโปรแกรมออกแบบอื่นๆ เช่น Eptar Reinforcement อีกด้วย

ปัจจุบัน บริษัทมีการพัฒนาโปรแกรมต่างๆในส่วนของงานออกแบบและอุตสาหกรรมก่อสร้าง จึงต้องการบุคลากรมาร่วมงานกับบริษัทเพิ่มขึ้น บริษัทต้องการผู้ร่วมงานตามรายละเอียด ดังนี้

1) ตำแหน่งพนักงานเขียนแบบจำลอง 3 มิติ (BIM Modeler)

รายละเอียดของงาน

 • เขียนแบบจำลองสามมิติโดยใช้โปรแกรม ArchiCAD
 • เขียนแบบก่อสร้าง โดยใช้โปรแกรม ArchiCAD
 • งานส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามผู้บริหารได้มอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับ ปวส./ปริญญาตรี ในสาขา สถาปัตยกรรม วิศวกรรม ก่อสร้าง คอมพิวเตอร์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี อาทิเช่น โปรแกรม MS Word, MS Excel
 • มีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เล็กน้อย เช่น การใช้อีเมล์ในการสื่อสาร การค้นหาข้อมูลในระบบอินเตอร์เนตเป็นต้น
 • ใช้ภาษาอังกฤษในการพูดอ่านเขียนเบื้องต้นได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก
 • มีความสนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • บริษัทจะฝึกสอนการใช้โปรแกรม ArchiCAD เพื่อให้ทำงานได้ ดังนั้นผู้สมัครไม่จำเป็นต้องรู้การใช้ โปรแกรม ArchiCAD มาก่อน

เวลาทำงาน และสวัสดิการ

 • ทำงานวันจันทร์ – ศุกร์ 08.30-17.30 พักเที่ยง 12.00-13.00
 • หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์
 • วันหยุดตามประเพณี (ที่กฎหมายกำหนด) ไม่ต่ำกว่า 13 วันต่อปี
 • ทำงานครบ 1 ปี มีลาหยุดพักร้อน 6 วัน
 • บริษัทฯมีโบนัสให้พนักงานประจำปี สำหรับพนักงานมีอายุงานตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไป
 • เงินเดือน 12,000-18,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์

ส่ง resume มาได้ที่อีเมล์ info@dcs.co.th หรือโทร 076-609403, 099-4697896